Info

Theorie

Voordat je praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn. Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning). Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen. Je bent geslaagd als je 13 vragen of meer goed hebt van de 25 gevaarherkenning én 35 of meer van de 40 verkeersregels Voor je theorie examen heb je nodig:

Praktijk

Een rijbewijs haal je niet zomaar. Het is daarom belangrijk om je rijopleiding te volgen bij een ervaren rijinstructeur waarbij je je op je gemak voelt. we zorgen voor u een kwalitatief goede rijopleiding. Gedurende de gehele rijopleiding wordt een instructiekaart bijgehouden. op deze manier kunnen we precies zien welke instructie- onderdelen je beheerst en/of aandacht nodig heeft. De praktijklessen zullen met name in het examengebied plaatsvinden, wat de kans van slagen aanzienlijk vergroot. Per week kun je een of meerdere autorijlessen volgen. Een rijles duurt 60 minuten. Gedurende deze tijd zal er intensief worden gelest. Wij richten ons uitsluitend op het geven van autorijles waarbij het leveren van topkwaliteit tegen een scherpe prijs voortdurend wordt nagestreefd! Wij proberen de wensen van de cursist altijd voorop te stellen. Ook is het ophalen en afzetten op verschillende plaatsen geen probleem, zolang het maar van tevoren wordt aangegeven, zodat er rekening mee kan worden gehouden.

16,5 jaar

Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen voor rijbewijs B doen. Vanaf 16,5 jaar kunnen ze starten met praktijklessen. Als ze 17 worden kunnen ze vervolgens het praktijkexamen bij het CBR aanvragen. Jongeren die slagen voor hun examen, vragen bij de eigen gemeente het rijbewijs aan. De gemeente geeft het rijbewijs af als de jongere via www.2todrive.nl een begeleiderspas heeft gekregen. Op deze pas staan de namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn coaches ( Een coach moet minimaal 27 jaar zijn en minstens 5 jaar een rijbewijs hebben) heeft aangewezen. Een van deze personen moet bij het rijden in de auto zitten. Bij het rijden met een coach moeten jongeren zowel het behaalde rijbewijs als de begeleiderspas bij zich hebben.